Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other Dekra The manufacture of spa liquid, cream, lotion 2016-09-08 ~ 2019-09-07 Đã xác minh
GMPC GMPC Dekra spa liqiud,cream,lotion 2016-09-08 ~ 2019-09-07 Đã xác minh
FSC FSC SGS SPA liquid,cream,lotion 2016-07-08 ~ 2021-07-07 Đã xác minh
GMP GMP Dekra The manufacture of spa liquid,cream,lotion 2019-09-11 ~ 2022-09-11 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
QS QS GFDA General liquid unit (hair care cleansing, skin care water, gel); cream lotion unit (skin care, skin care) 2016-05-31 ~ 2021-05-30 Đã xác minh
Test Report Test Report SGS Shampoo 2019-07-16 ~ 2049-12-31 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này